Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών:                       τηλ:2624022250            

1. Αγγελοπούλου Γεωργία ΔΕ Διοικητικών

2. Τσαπάρα Κρινιώ ΔΕ  Διοικητικών

3. Βασιλάρα Βασιλική ΔΕ  Διοικητικών (Ληξίαρχος)