Προϊστάμενος Διεύθυνσης : Γερασιμόπουλος Ανδρέας – ΠΕ Πληροφορικής

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών (Δημοτολόγιο): τηλ:2624022250

1. Αγγελοπούλου Γεωργία ΔΕ Διοικητικών

2. Τσαπάρα Κρινιώ ΔΕ  Διοικητικών

3. Βασιλάρα Βασιλική ΔΕ  Διοικητικών (Ληξίαρχος)

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής μέριμνας

1. Κολόκας Πολύβιος – ΠΕ Διοικητικού

2. Αναστασοπούλου Διονυσία – ΠΕ Κοινωνιολόγων

3. Αναστασόπουλος Ιωάννης – ΠΕ Διοικητικού

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Δημοτικό συμβούλιο – Δημοτική Επιτροπή)

1. Καφίρης Γεώργιος – ΔΕ Διοικητικού

2. Μπαντιλέσκας Γεώργιος – ΔΕ Διοικητικού