Τμήμα Πολιτικής Προστασίας:                τηλ:2624029080/fax:2624029081                                       

Προϊστάμενος: Καρανικολός Γεώργιος ΔΕ  Εποπτών Καθαριότητας (Αναπληρωτής Προϊστάμενος)

Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας:

Οι αρμοδιότητες του γραφείου Περιβάλλοντος μεταφέρονται, λόγω μη στελέχωσης προσωπικού στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

οι αρμοδιότητες του γραφείου Πολιτικής Προστασίας μεταφέρονται, λόγω μη στελέχωσης προσωπικού στο Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης