Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, που περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία (άρθρο 12 Ο.Ε.Υ):

α) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων: Οι αρμοδιότητες του Τμήματος μεταφέρονται, λόγω μη στελέχωσης προσωπικού στο Γραφείο Προστασίας και Παραγωγής της Δημόσιας Υγείας

β) Γραφείο Προστασίας και Πρoαγωγής της Δημόσιας Υγείας (Κέντρο Κοινότητας):