Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης:                 τηλ:2624029080/fax:2624029081                                       

Προϊστάμενος: Καρανικολός Γεώργιος ΔΕ  Εποπτών Καθαριότητας (Αναπληρωτής Προϊστάμενος)

1. Κυριαζής Λεωνίδας ΔΕ  Οδηγών Αυτοκινήτων

2. Παπαγιάννης Γεώργιος ΔΕ  Οδηγών Αυτοκινήτων 

3. Τζανέτος Κων/νος ΔΕ  Οδηγών Αυτοκινήτων

4. Τσάκωνας Κωνσταντίνος ΔΕ  Οδηγών Αυτοκινήτων

5. Καφετζής Παναγιώτης ΔΕ Οδηγών

6. Κυριακόπουλος Σταύρος ΥΕ  Εργατών Καθαριότητας

7. Διαμαντόπουλος Γεώργιος ΥΕ  Εργατών Καθαριότητας

8. Μπαλαμπάνη Ζωή ΥΕ  Εργατών Καθαριότητας

9. Πίππας Γεώργιος ΥΕ  Εργατών Καθαριότητας

10. Γεωργιοπούλου Κωνσταντίνα ΥΕ  Εργατών Καθαριότητας

11. Βουτσιώτης Νικόλαος ΥΕ  Εργατών Καθαριότητας

12.Χριστόπουλος Δημήτριος ΔΕ Τεχνιτών ελαιοχρωματιστών (παράλληλα καθήκοντα)

 Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου:

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος μεταφέρονται, λόγω μη στελέχωσης προσωπικού στο Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας