Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης:                 τηλ:2624029080/fax:2624029081                                       

Προϊστάμενος: Καρανικολός Γεώργιος ΔΕ  Εποπτών Καθαριότητας (Αναπληρωτής Προϊστάμενος)

1. Κυριαζής Λεωνίδας ΔΕ  Οδηγών Αυτοκινήτων

2. Παπαγιάννης Γεώργιος ΔΕ  Οδηγών Αυτοκινήτων 

3. Τζανέτος Κων/νος ΔΕ  Οδηγών Αυτοκινήτων

4. Τσάκωνας Κωνσταντίνος ΔΕ  Οδηγών Αυτοκινήτων

5. Ροδόπουλος Ηλίας ΥΕ  Εργατών Καθαριότητας

6. Κυριακόπουλος Σταύρος ΥΕ  Εργατών Καθαριότητας

7. Διαμαντόπουλος Γεώργιος ΥΕ  Εργατών Καθαριότητας

8. Γάζος Ευστάθιος ΥΕ  Εργατών Καθαριότητας

9. Καραμέρος Θεόδωρος ΥΕ  Εργατών Καθαριότητας

10.Μαρατσώλας  Κωνσταντίνος  ΥΕ  Εργατών Καθαριότητας

11.Μοσχούλιας Ευάγγελος ΔΕ  Τεχνιτών  (παράλληλα καθήκοντα)

12.Χριστόπουλος Δημήτριος ΔΕ Τεχνιτών ελαιοχρωματιστών (παράλληλα καθήκοντα)

13.Αρχόντα Αιμιλία ΔΕ Διοικητικών

 Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου:

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος μεταφέρονται, λόγω μη στελέχωσης προσωπικού στο Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας