ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΗΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.)

Λειτουργεί στο Τ.Κ. Κοσκινά Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, ανοίγει κάθε Κυριακή απόγευμα και φιλοξενεί ηλικιωμένους από το Δήμο. Αριθμεί περίπου 200 μέλη.