Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) προκηρύσσει την πλήρωση 2.909 θέσεων Τακτικού Προσωπικού για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», ως ακολούθως:

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση: 368 άτομα
Τεχνολογική Εκπαίδευση: 730 άτομα
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 634 άτομα
Υποχρεωτική Εκπαίδευση: 1.177 άτομα

Για τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας προβλέπονται συνολικά 14 θέσεις, που είναι οι εξής:

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 2

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 6

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Πανεπιστημιακή, Τεχνολογική, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 02/06/2020-17/06/2020
Υποχρεωτική Εκπαίδευση 18/06/2020-03/07/2020

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ της προκήρυξης

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest