Την εκπόνηση ειδικού σχεδίου για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών υλοποιεί ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας.

Το σχέδιο που βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, υλοποιείται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 23 παρ. 4 του Ν. 4662/2020. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου, πραγματοποιήθηκαν στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας δύο συσκέψεις, στις 20 και 27 Ιουνίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων (Πολιτική Προστασία Δήμου, Πυροσβεστική, Αστυνομία, Κέντρο Υγείας) υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Δημάρχου και Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου κ. Βασίλη Αρβανίτη.

Κατά τη διάρκεια των συσκέψεων υπήρξε συνεργασία των συμμετεχόντων για την καταγραφή των σημείων διαφυγής και των χώρων καταφυγής των πολιτών σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ο κ. Αρβανίτης τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο συντονισμός και η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλεια των πολιτών σε περίπτωση απειλής τους από πυρκαγιά.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest