Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ενημερώνει ότι, μεταξύ των δράσεων, που απαιτούνται για την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών, είναι και η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνσή τους από την περιοχή που τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή.

       Η δράση της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών, ως μέτρο προστασίας της ζωής και της υγείας των πολιτών δύναται να εφαρμόζεται εγκαίρως σε περιοχές που αναμένεται να απειληθούν από την εξέλιξη ενός καταστροφικού φαινομένου και ο κίνδυνος παραμονής των πολιτών εντός των περιοχών που αναμένεται να απειληθούν, είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τον κίνδυνο μετακίνησης, στον οποίο δύναται να εκτεθούν κατευθυνόμενοι προς ασφαλή χώρο.

      Στο πλαίσιο αυτό και για την υλοποίηση της ανωτέρω δράσης σε επίπεδο Δήμου καλούμε τις Ευάλωτες Ομάδες πολιτών (ΑμεΑ, ηλικιωμένοι, μοναχικά άτομα κλπ) που διαβιούν σε δομημένες περιοχές (οικισμοί πολεοδομικά τμήματα πόλεων κλπ.), των οποίων οι κατοικίες συνορεύουν ή έχουν μεγάλη εγγύτητα με δάση ή δασικές εκτάσεις, να επικοινωνήσουν οι ίδιοι, ή οι προσωπικοί βοηθοί τους, ή τα άμεσα συγγενικά τους πρόσωπα και να παρέχουν στοιχεία, εφόσον το επιθυμούν, ώστε θα καταγραφούν σε ένα μητρώο για την έγκαιρη ενημέρωση και ειδοποίηση τους από τις δημοτικές αρχές σε περίπτωση εφαρμογής του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών στην περιοχή που διαβιούν.

      Για την τήρηση του ανωτέρω μητρώου νοείται ότι, τα ενδιαφερόμενα άτομα θα πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους εγγράφως ως προς τα παρεχόμενα στοιχεία τα οποία για λόγους προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων σε καμία περίπτωση δεν δημοσιεύονται.

      Οι ενδιαφερόμενοι ή οι προσωπικοί βοηθοί τους, ή τα άμεσα συγγενικά τους πρόσωπα που επιθυμούν να παρέχουν στοιχεία ώστε να καταγραφούν στο μητρώο παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας με τους παρακάτω  τρόπους:

1. Μέσω mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα (πατήστε εδώ).

2. Μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 22640 22549 (εσωτερικό 151) δηλώνοντας στους αρμοδίους υπαλλήλους τα ζητούμενα στοιχεία.

 3. Μέσω του Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» όπου οι υπάλληλοι θα συνδράμουν στη συμπλήρωση της φόρμας.

 4. Μέσω των αποκεντρωμένων υπηρεσιών των Γραφείων των Δημοτικών Ενοτήτων οι οποίες θα μεριμνήσουν για την αποστολή της φόρμας στην υπηρεσία μας.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest