Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» απευθύνεται σε άτομα Τρίτης ηλικίας και Άτομα με Αναπηρία  που χρήζουν κατ’ οίκον φροντίδα.

Το Πρόγραμμα εξυπηρετεί τα εγγεγραμμένα μέλη του.

Τι είναι

Το  «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι ένα Κοινωνικό Πρόγραμμα που παρέχει δωρεάν υπηρεσίες φροντίδας και έχει ως σκοπό την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των εξυπηρετούμενων ατόμων και των προσώπων  που έχουν την ευθύνη φροντίδας τους.

Απευθύνεται σε άτομα ηλικιωμένα 65 ετών και άνω και σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας, μένουν στο Δήμο μας και πληρούν τα κριτήρια  ένταξης (για τα κριτήρια  ένταξης θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Κοινωνική Υπηρεσία).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του «Βοήθεια στο Σπίτι» παρέχονται με περιοδικές επισκέψεις κατ’ οίκον, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε εξυπηρετούμενου και είναι:

 • Κοινωνική Εργασία
 • Νοσηλευτική Φροντίδα
 • Οικογενειακή Βοήθεια

Αναλυτικότερα

Α. Κοινωνική Εργασία

Η Κοινωνική Εργασία παρέχεται από την Κοινωνική Λειτουργό  και περιλαμβάνει:

 • συμβουλευτική του εξυπηρετούμενου και του οικείου περιβάλλοντος του.
 • ενδυνάμωση, κοινωνικοποίηση και συναισθηματική στήριξη του εξυπηρετούμενου ατόμου και του οικείου περιβάλλοντος του.
 •  μέριμνα για κοινωνικό – προνοιακά  θέματα (επιδόματα απορίας – αναπηρίας, συντάξεις κ.α)
 • διαμεσολάβηση και συνεργασία με διάφορους φορείς (π.χ τοπικούς, ιδιωτικούς, δημόσιους, υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες).

Β. Νοσηλευτική Φροντίδα

Η Νοσηλευτική Φροντίδα παρέχεται από την Νοσηλεύτρια που περιλαμβάνει:

 • νοσηλευτικές παρεμβάσεις (έλεγχος αρτηριακής πίεσης,  σακχάρου)
 • μέριμνα για την φαρμακευτική αγωγή των εξυπηρετούμενων (συνταγογράφηση)
 • εκπαίδευση του ατόμου και της οικογένειας για νοσηλευτικά θέματα (π.χ εκπαίδευση φαρμακοληψίας)

Γ. Οικογενειακή Βοήθεια

Η Οικογενειακή Βοηθός σύμφωνα με την ιεράρχηση των αναγκών των εξυπηρετουμένων, παρέχει οικογενειακή βοήθεια και περιλαμβάνει:

 • εξωτερικές εργασίες (αγορές ειδών πρώτης ανάγκης και υγιεινής, πληρωμή λογαριασμών)
 • προετοιμασία φαγητού
 • διατήρηση της υγιεινής και καθαριότητας της οικίας του εξυπηρετούμενου (σύμφωνα με το Καθηκοντολόγιο του «Βοήθεια στο Σπίτι»
 • δευτερεύουσες ενέργειες νοσηλευτικής φροντίδας (προμήθεια φαρμάκων, επίσκεψη στον θεράποντα Ιατρό για συνταγογράφηση).

Οι εγγραφές  στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» γίνονται:

 • Για την Δ.Ε Αρχαίας Ολυμπίας στο Δημαρχείο Αρχαίας Ολυμπίας

Τηλ.: 2624022549 (εσωτ.: 151)

 • Για την Δ.Ε Φολόης στο Δημαρχείο Φολόης  (Λάλα)

Τηλ.:2624041886

 • Για την Δ.Ε Λαμπείας στο Δημαρχείο Λαμπείας 

Τηλ.: 2624360509

 • Για την Δ.Ε Λασιώνας στο Δημαρχείο Λασιώνας ( Πανόπουλο)

Τηλ.: 2624061880

Περισσότερες Πληροφορίες

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας , τηλ.: 2624022549  (εσωτ.:151)

Τμήμα  Κοινωνικής Προστασίας- Βοήθεια στο Σπίτι

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest