ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 77/2020 (ΑΔΑ: 6ΥΚ3ΩΨ5-19Ο)  ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ) Τ.Κ. ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ. ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΕΜΠΤΗ 25-06-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.μ.

Αρχεία άρθρου