Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας εκπονεί Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ). Στόχος είναι εντοπιστούν τα προβλήματα προσβασιμότητας και να αποκατασταθούν άμεσα εντός 2ετίας από την ολοκλήρωση του σχεδίου. Το Σ.Α.Π. καθορίζει το πλαίσιο των απαραίτητων παρεμβάσεων εξασφάλισης της προσβασιμότητας, των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πεζή μετακίνησης, των οδεύσεων διαφυγής, χώρων εκτόνωσης, σημείων προσωρινής περίθαλψης και σημείων καταφυγής των πολιτών εντός των διοικητικών ορίων των ΟΤΑ.

Η γνώμη σας μετράει! Δώστε 5 λεπτά από το χρόνο σας και απαντήστε στο παρακάτω ερωτηματολόγιο:   

https://forms.gle/h2J1rAGpd198tcSg7

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας.

Το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Πράσινο Ταμείο.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest