Τη σύσταση μιας νέας εθελοντικής ομάδας με την επωνυμία «Ομάδα Εθελοντών Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας» αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αρχαίας Ολυμπίας, με υπεύθυνο τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης κ. Νίκο Αναστασόπουλο.

Μέλη της νέας αυτής Ομάδας Εθελοντών μπορεί να είναι όσοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου επιθυμούν και υποβάλλουν αίτηση. Για το λόγο αυτό θα δημιουργηθεί μητρώο εθελοντών στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία όσων υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εθελοντική ομάδα.

Σκοπός της Ομάδας θα είναι η παροχή υπηρεσιών διαμέσου των μελών της σε διάφορους τομείς, όπως η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, πολιτισμός, παιδεία και αθλητισμός, ο καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και γενικότερα η προστασία του περιβάλλοντος, κλπ. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες.

Το έντυπο αίτησης συμμετοχής είναι αναρτημένο στον επίσημο ιστότοπο του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας (κατεβάστε το αρχείο στο τέλος του άρθρου). Διατίθεται επίσης από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας (Ισόγειο Δημαρχείου) το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα  2014-2020».

Λοιπές  πληροφορίες κα Τσάτσου Ελένη τηλ 2624022549 με εσωτ.:151 και κα Πρίνου Ελένη τηλ. 2624022549 με  εσωτ.:5.

Η νέα αυτή εθελοντική ομάδα δεν θα έχει καμία σχέση με την επιτυχημένη εθελοντική ομάδα «Δίας» η οποία μετρά έντεκα χρόνια επιτυχούς πορείας (ιδρύθηκε το 2012), συνεχίζοντας ακάθεκτη το εθελοντικό της έργο σε ζητήματα πολιτικής προστασίας. Η ομάδα «Δίας», η προσφορά της οποίας έχει αναγνωριστεί και βραβευτεί πολλές φορές, δέχεται στους κόλπους της νέους εθελοντές που θέλουν να προσφέρουν στο πεδίο δασοπυρόσβεση δασοπροστασία.

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας δεσμεύεται να συνδράμει με όσα μέσα διαθέτει για την επίτευξη των στόχων της υπό ίδρυση νέας Ομάδας Εθελοντών.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest