Προβλέπεται εγκατάσταση 10.275 νέων ψηφιακών υδρόμετρων και στις τέσσερις Δημοτικές Ενότητες

Τέσσερις προτάσεις για τις ισάριθμες Δημοτικές Ενότητες υπέβαλε η ΔΕΥΑ Αρχαίας Ολυμπίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ολοκλήρωση του έξυπνου δικτύου ύδρευσης, συνολικού προϋπολογισμού 5.720.388,66 ευρώ.

Το προτεινόμενο έργο, σκοπός του οποίου είναι η άμεση και γρήγορη παρακολούθηση του υδατικού ισοζυγίου, λαμβάνοντας υπόψη την κατανάλωση στις οικίες, θα οδηγήσει σε σημαντικά οφέλη, άμεσα και έμμεσα, εξασφαλίζοντας νερό επαρκούς ποιότητας και ποσότητας, μέσω του ελέγχου των διαρροών και των πιέσεων του δικτύου, ενισχύοντας και την περιβαλλοντική προστασία της περιοχής. Προβλέπεται συγκεκριμένα η εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας με συνολικά 10.275 νέα ψηφιακά υδρόμετρα στις οικιακές παροχές νερού, ακόμη και στον πιο απομακρυσμένο οικισμό του Δήμου.

Να σημειωθεί ότι ένα άλλο μεγάλο έργο εκσυγχρονισμού του δικτύου ύδρευσης, προϋπολογισμού 2,1 εκ. €, η δημιουργία Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου όπου θα γίνεται ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου μεταφοράς και διανομής νερού, έχει δημοπρατηθεί και βρίσκεται στο στάδιο ελέγχου των φακέλων.

Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας κ. Γιώργος Γεωργιόπουλος, σε δηλώσεις του για το θέμα, τόνισε:

«Η διασφάλιση της ποιότητας ζωής για όλους τους δημότες μας αποτελεί βασική επιδίωξη της Δημοτικής μας Αρχής και το νερό, ως βασικό αγαθό της ζωής, μπαίνει σε μια λογική σωστής και χρηστής διαχείρισης, κάτι που δεν γινόταν για πολλά χρόνια στο Δήμο μας. Η σύγχρονη τεχνολογία μας δίνει πλέον τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε προβλήματα διαρροών, βλαβών ή αστοχιών του δικτύου ύδρευσης, όπως επίσης και να έχουμε τον έλεγχο της ποιότητας του νερού. Η ΔΕΥΑ Αρχαίας Ολυμπίας ανταποκρίθηκε άμεσα στην αντίστοιχη πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, υποβάλλοντας τέσσερα τεχνικά δελτία για όλες τις Δημοτικές μας Ενότητες. Με το έργο αυτό ο Δήμος μας και η ΔΕΥΑ μπαίνουν σε μια νέα εποχή εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών τους προς όφελος των δημοτών».

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΑΟ κ. Νίκος Μαρούντας:

«Κύριος σκοπός του συστήματος τηλεμετρίας είναι η ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων και η σχετική μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας από τα δίκτυα ύδρευσης. Οι ωφέλειες που θα προκύψουν για τη ΔΕΥΑΑΟ, όταν ολοκληρωθεί η προμήθεια, θα προέλθουν από τη σχετική αύξηση της απόδοσης του εξοπλισμού του δικτύου, τη μείωση της μετακίνησης προσωπικού, τη μείωση της προμήθειας χημικών (κυρίως χλώριο), τη μείωση της απαιτούμενης συντήρησης – επισκευής κινητήρων, προωθητικών συγκροτημάτων και εξοπλισμού δικτύων, την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την αύξηση της απόδοσης εργασίας των υπαλλήλων της ΔΕΥΑΑΟ».

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest