Φορέας Υλοποίησης:

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Προϋπολογισμός:

3.620.000,00 €

Χρηματοδότηση:

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ.  . 3759/22-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΙΡΒ46ΜΤΛ6-ΓΓ1) Απόφαση Ένταξης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών για την πράξη «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» προϋπολογισμού 3.961.138,00 €,  στην οποία περιλαμβάνεται το έργο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» προϋπολογισμού 3.620.000,00 €.

Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται μέσω αναπτυξιακού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακές συμβάσεις μεταξύ του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω λογαριασμού που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τον σκοπό αυτό.

Περιγραφή:

Το παρόν έργο αφορά σε παρεμβάσεις στο αγροτικό δίκτυο του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας με σκοπό την βελτίωση της προσπελασιμότητας και της προσβασιμότητας των οδών με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών και κτηνοτρόφων προς τις εκμεταλλεύσεις τους. Τα επιλεγμένα τμήματα οδών αφορούν αποκλειστικά υφιστάμενες αγροτικές οδούς που πληρούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της τυπικής αγροτικής οδού, είναι δρόμοι που δεν εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και δεν είναι χαρακτηρισμένοι ως δασικοί. Επίσης τα επιλεγμένα τμήματα αγροτικών οδών βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου Οικισμών του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Θα εκτελεστούν παρεμβάσεις (τσιμεντοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις) στις εξής Κοινότητες:

Δημοτική Ενότητα Λασιώνος

– Τ.Κ. Κρυόβρυσης

– Τ.Κ. Τσιπιάνων

– Τ.Κ. Αγίας Κυριακής

– Τ.Κ. Κακοταρίου

– Τ.Κ. Αγίας Τριάδας

– Τ.Κ. Αντρωνίου

Δημοτική Ενότητα Λαμπείας

– Τ.Κ. Αστρά

– Τ.Κ. Ορεινής

– Τ.Κ. Λαμπείας 

Δημοτική Ενότητα Φολόης

– Τ.Κ. Αχλαδινής

– Τ.Κ. Μηλεών

– Τ.Κ. Λάλα

– Τ.Κ. Φολόης

– Τ.Κ. Κούμανη

– Τ.Κ. Νεράιδας 

– Τ.Κ. Νεμούτας 

– Τ.Κ. Πέρσαινας

– Τ.Κ. Δούκα

Δημοτική Ενότητα Αρχαίας Ολυμπίας

– Τ.Κ. Αρχαίας Ολυμπίας

– Τ.Κ. Αρχαίας Πίσας

– Τ.Κ. Άσπρων Σπιτιών

– Τ.Κ. Βασιλακίου

– Τ.Κ. Ηράκλειας

– Τ.Κ. Κάμενας

– Τ.Κ. Καυκωνίας

– Τ.Κ. Κλαδέου 

– Τ.Κ. Κοσκινά

– Τ.Κ. Κρυονερίου

– Τ.Κ. Λιναριάς

– Τ.Κ. Λούβρου

– Τ.Κ. Μάγειρα

– Τ.Κ. Μουριάς

– Τ.Κ. Ξηροκάμπου

– Τ.Κ. Πελοπίου

– Τ.Κ. Πευκών

– Τ.Κ. Πλατάνου 

– Τ.Κ. Πουρναρίου

-Τ.Κ. Σμίλα

-Τ.Κ. Στρεφίου 

– Τ.Κ. Φλόκα 

– Τ.Κ. Χελιδονίου

Στόχοι:

Βελτίωση προσπελασιμότητας και προσβασιμότητας αγροτικών οδών

Αποτελέσματα:

Καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών και κτηνοτρόφων προς τις εκμεταλλεύσεις τους.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest