Μια σειρά από άμεσα και ουσιαστικά μέτρα στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από τις επιπτώσεις της επιδημίας του κορονοϊού παίρνει η Δημοτική Αρχή Αρχαίας Ολυμπίας μέσα από την σύσταση ειδικής δομής.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιώργου Γεωργιόπουλου έπειτα και από σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ενισχύεται το  Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού με απασχόληση σε αυτό, του προσωπικού της κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας (Κ.Ε.Δ.ΑΟ) και συγκεκριμένα του προσωπικού του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), του προσωπικού του προγράμματος Βοήθεια Στο Σπίτι (Β.Σ.Σ.) και του προσωπικού του Παιδικού Σταθμού με την ονομασία «Ο Μικρός Αρκούδος».

Στις αρμοδιότητες του παραπάνω τμήματος προστίθενταιαρμοδιότητες σχετικές με την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης και συγκεκριμένα:

 1. Η καταγραφή των κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν κατά δήλωσή τους να εξυπηρετηθούν.
 2. Η καταγραφή των άπορων και οικονομικά αδύνατων κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν κατά δήλωσή τους.
 3. Η εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περ. Ι) [πρόκειται για εξυπηρέτηση ως προς τη διανομή φαρμακευτικού υλικού και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης με δαπάνη που βαρύνει τους αιτούντες].
 4. Η δωρεάν προσφορά φαρμακευτικής περίθαλψης και ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περ. ΙΙ) [εννοείται ότι η δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται εφόσον προβλέπεται από τον ΕΟΠΥΥ].
 5. Η συνδρομή στις υγειονομικές υπηρεσίες που επιχειρούν εντός των ορίων του δήμου, ανάλογα με τις οδηγίες τους.
 6. Η λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου και ειδικής κατηγορίας στον ιστότοπου με σκοπό τη καταγραφή των αιτημάτων και των αναγκών των κατοίκων των περ. Ι) και ΙΙ).
 7. Η διεκπεραίωση αιτημάτων των κατοίκων των περ. Ι) και ΙΙ) (παραλαβή αιτήσεων – παράδοση πιστοποιητικών) για τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ.
 8. Κάθε άλλη εργασία συναφής με ληφθέντα μέτρα για την αποτροπή διάδοσης του ιού COVID-19.
  • Το ωράριο εργασίας του συνόλου των εμπλεκομένων υπαλλήλων ορίζεται από 08:00πμ έως 16:00μμ με δυνατότητα τροποποίησης ανάλογα με τις ανάγκες.
  • Το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού ορίζεται από 09:00 έως 14:00.
  • Για τη λειτουργία του Τμήματος διατίθεται κατάλληλος χώρος στο ισόγειο του Δημαρχείου με εσωτερικούς τηλεφωνικούς αριθμούς τους 150 και 151. (26240 22250) fax το 26240 29083 και email: [email protected]
  • Στη διάθεση του Τμήματος τίθενται τα οχήματα που εξυπηρετούσαν τις ανάγκες της ΚΕΔΑΟ και οποιοδήποτε άλλο υλικό ή μέσο κριθεί απαραίτητο.
  • Υπεύθυνος επικοινωνίας του Δήμου με το ΥΠΕΣ ορίζεται ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γερασιμόπουλος Ανδρέας (εσωτ.: 213)
  • Ο συντονισμός και η ανάθεση αρμοδιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αναστασόπουλο Νικόλαο ο οποίος έχει την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας των δράσεων και των θεμάτων του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest