Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα υλοποιήσει τη δράση «Ενίσχυση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών των Δήμων και των Ιερών Μητροπόλεων» με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, για την στήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, οι οποίοι έχουν πληγεί λόγω των συνεπειών που βιώνουν από τη διασπορά και διάδοση του κορονοϊού SARS- Cov-2 (COVID).

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων κατοίκων του Δήμου μας στην ανωτέρω δράση, απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:

 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Θα δοθεί από την Υπηρεσία – επισυνάπτεται παρακάτω)
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου διμήνου για τους Έλληνες και του τελευταίου εξαμήνου για τους Αλλοδαπούς και μεταφρασμένο)
 • Ατομικό Εκκαθαριστικό Εφορίας, Φορολογική Δήλωση Ε1, καθώς και το Ε9  φορολογικού έτους 2019
 • Βεβαίωση Ανεργίας ανανεωμένη (φωτοτυπία)
 • Πιστοποιητικό αναπηρίας από αρμόδια Υγειονομική επιτροπή ή ΚΕΠΑ σε περίπτωση ΑμεΑ σε ισχύ ή πρωτόκολλο κατάθεσης συνέχισης αναπηρίας σε περίπτωση λήξης (φωτοτυπία)
 • Πρόσφατο Λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ (φωτοτυπία)
 • Φωτοτυπία Διαζευκτηρίου (σε περίπτωση διαζυγίου)
 • Υπεύθυνη Δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σε περίπτωση Διάστασης (εκτός αν φαίνεται στην διορθωμένη ατομική φορολογική δήλωση)
 • Ηλεκτρονικό Ανανεωμένο Μισθωτήριο Ενοικίου από την Εφορία (σε περίπτωση λήξης, μαζί με το μισθωτήριο, φωτοτυπία την τελευταία απόδειξη πληρωμής)

            Σημειώνεται ότι:

 1. Η παραλαβή και κατάθεση των αιτήσεων θα πραγματοποιείται μέχρι και την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, (ώρες 8:30 -15:00), στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου, στο ισόγειο του Δημαρχείου.
 2. Η επιλογή θα γίνει με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.
 3. Οι δικαιούχοι στο ΤΕΒΑ δεν μπορούν να ενταχθούν στην εν λόγω δράση.
 4. Η χρηματοδότηση της εν λόγω δράσης γίνεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Αρχαία Ολυμπία,22/9/2020

Εκ του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας          

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest