Υπογράφηκαν δύο συμβάσεις μεταξύ ΔΕΥΑΑΟ και αναδόχου εταιρείας για τηλεδιαχείριση και τοποθέτηση νέων υδρομέτρω

Ένα μεγάλο έργο, ο εκσυγχρονισμός λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, με εφαρμογή προηγμένων τεχνικών μεθόδων τηλεδιαχείρισης, συνολικού προϋπολογισμού 2.100.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, μπαίνει στη φάση υλοποίησης.

Συγκεκριμένα, υπογράφηκαν μεταξύ του Προέδρου της ΔΕΥΑ Αρχαίας Ολυμπίας κ. Νίκου Μαρούντα και των εκπροσώπων της αναδόχου εταιρείας UW TECH HELLAS οι συμβάσεις υλοποίησης δύο ξεχωριστών έργων: της τηλεπαρακολούθησης του δικτύου ύδρευσης και του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος  διαχείρισης των υδάτινων πόρων και εξυπηρέτησης πολιτών & επιχειρήσεων τηλεδιαχείρισης για την πόλη της Αρχαίας Ολυμπίας. Σύμφωνα με το συμβατικό χρονοδιάγραμμα το έργο θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε 15 μήνες.

Τα έργα περιλαμβάνουν την εγκατάσταση ενός συστήματος τηλεμετρίας – αυτοελέγχου των δικτύων ύδρευσης με νέα υδρόμετρα, για τη μείωση διαρροών, συλλογή, καθαρισμό και διανομή ύδατος. Θα εγκατασταθεί ένα Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου στα γραφεία της επιχείρησης, όπου θα γίνεται ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου μεταφοράς και διανομής νερού.

Μέσω κατάλληλου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και παραμετροποιημένου λογισμικού συστήματος, θα συλλέγονται και θα επεξεργάζονται πληροφορίες από όλες τις εγκαταστάσεις ύδρευσης, οι οποίες θα ενημερώνουν το σύστημα για εντοπισμό διαρροών, άμεση παρουσίαση των υδατικών αποθεμάτων ισοζυγίου νερού και κατανάλωση νερού. Με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται η βέλτιστη λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος με τη μέγιστη αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού και μείωση απωλειών του, ενώ με τον σωστό χειρισμό λειτουργίας των αντλιών θα υπάρχει δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους.

Με το έργο η ΔΕΥΑ θα βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της προς τους καταναλωτές με:

  • Εξασφάλιση των ποσοτήτων νερού που είναι ανά πάσα στιγμή ικανές να καλύπτουν ένα λογικό επίπεδο κατανάλωσης.
  • Αδιάκοπη παροχή ποιοτικού νερού, μέσα από ένα δίκτυο διανομής και υπό την απαραίτητη πίεση που επιτρέπει την τροφοδοσία και των υψηλότερων διαμερισμάτων στην περιοχή δραστηριότητας της ΔΕΥΑ.
  • Δυνατότητα διασφάλισης μελλοντικά του απαιτούμενου έλεγχου ποιότητας του παραγόμενου και καταναλωμένου νερού.
  • Εξυπηρέτηση των καταναλωτών με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο


Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας κ. Γιώργος Γεωργιόπουλος, αναφερόμενος στο έργο, δήλωσε: «Η προσπάθειά μας να παρέχουμε στους δημότες μας ποιοτικές υπηρεσίες είναι συνεχής και αδιάκοπη. Η εξοικονόμηση νερού και η διάθεσή του με ορθολογικό τρόπο στους δημότες μας, θα διασφαλίζεται απόλυτα με το “έξυπνο” σύστημα τηλεμετρίας, καθώς ο εντοπισμός και περιορισμός των διαρροών που οφείλονται σε βλάβες ή σε μακροχρόνιες, μη ανιχνεύσιμες διαρροές μικρής έντασης, θα είναι άμεσος και ακριβής. Φαινόμενα διαρροών ή ενδεχομένως υποκλοπών νερού, θα εκλείψουν οριστικά. Ταυτόχρονα, θα υπάρχει αυτοματοποιημένος τρόπος ελέγχου και ρύθμισης της ποιότητας του παρεχόμενου νερού. Όλα αυτά διασφαλίζουν μεγάλη εξοικονόμηση πόρων για τη ΔΕΥΑ, συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία της και στη βιωσιμότητά της».

Αντίστοιχα, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ κ. Νίκος Μαρούντας, ανέφερε: «Μετά από συντονισμένη δουλειά και την κατάλληλη τεχνική προετοιμασία, η ΔΕΥΑ προχωρά στην υλοποίηση του μεγάλου αυτού έργου. Με την ανάπτυξη του συστήματος τηλεδιαχείρισης θα έχουμε δραστική μείωση των λειτουργικών εξόδων, αλλά και βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους δημότες του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, με τον πλέον οικονομικό τρόπο και την ελάχιστη επιβάρυνση των καταναλωτών».

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest