Φορέας Υλοποίησης:

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Προϋπολογισμός:

1.169.800,00 €

Διαρθρωτικό Ταμείο:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.)

Περιγραφή:

Το παρών έργο αφορά στην αποκατάσταση και αναβάθμιση του Μουσείου Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαία Ολυμπία με σκοπό την επαναλειτουργία του. Θα γίνουν εργασίες επισκευών του κελύφους του κτιρίου και μουσειολογικές εργασίες για την επανέκθεση των εκθεμάτων.

Στόχοι:

Η επαναλειτουργία του ανακαινισμένου Μουσείου Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων

Αποτελέσματα:

Το Μουσείο Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων έτοιμο να δεχτεί επισκέπτες