Ενταγμένες πράξεις του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στο ΕΣΠΑ 2014-2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΚΛΑΔΕΟΥ ΕΩΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΩΣ ΛΙΝΑΡΙΑ

Φορέας Υλοποίησης: ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 1.074.925,84 € Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) Περιγραφή: Το παρών έργο αφορά στην διαμόρφωση τουριστικής διαδρομής για την διέλευση αποκλειστικά πεζών και ποδηλάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Φορέας Υλοποίησης: ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 € Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) Περιγραφή: Το παρών έργο αφορά στην ανάπλαση του χώρου εισόδου της πόλης της Αρχαίας Ολυμπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Φορέας Υλοποίησης: ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 1.169.800,00 € Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) Περιγραφή: Το παρών έργο αφορά στην αποκατάσταση και αναβάθμιση του Μουσείου Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην

Διαβάστε περισσότερα